Protection of Personal Data

Kiisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Bu metnin amacı, irketimiz tarafından kiisel verileri ilenen müterilerimize, kiisel verilerinin i- lenmesine ilikin usul ve esasların açıklanmasıdır.

Bu metinde kiisel verilerinizin nasıl toplandıı, kullanıldıı, paylaıldıı ve aaıda belirtilen dier hususlar açıklanacaktır.

 • ·  Şirket sizden hangi kiisel verilerinizi toplar ?

 • ·  Şirket kiisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?

 • ·  Kiisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?

 • ·  Kiisel verilerin hangi hukuki sebepler ile ilenir ?

 • ·  Kiisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?

 • ·  İlgili kii olarak haklarınız nelerdir ?

 • ·  Kiisel verileriniz ile ilgili bavuru ve ikayet sürecinin nasıldır ?

  Veri Sorumlusu

  Kiisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Karaçay Mah. Devlet Kara Yolu üzeri No:31 Nazilli / Ay- dın adresinde mukim CNT Lüks Tüketim Malları ç ver DıTicaret Ltd.ti. (“irket veya CNT”) tara-

  fından, 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun”) uyarınca aaıda açıklanan kap- samda ilenmektedir.

  Hangi Kiisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kiisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kiisel Veriler

Kiisel Veri İşleme Amaçları

Ad
Soyad Ya

 • ·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • ·  Firma/ürün/hizmetlere balılık süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi

 • ·  letiim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 • ·  İş sürekliliinin salanması

 • ·  Mal/hizmet satısüreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri ilikileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • ·  Pazarlama analiz çalımalarının yürütülmesi

 • ·  Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri üyelik kaydının oluturulması

Veri Kategorisi: letiim Bilgileri

İşlenen Kiisel Veriler

Kiisel Veri İşleme Amaçları

Elektronik posta adresi

● İletiim Adresi
Cep Telefonu Nu-

marası

 • ·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • ·  Firma/ürün/hizmetlere balılık süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi

 • ·  letiim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 • ·  İş sürekliliinin salanması

 • ·  Mal/hizmet satısüreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri ilikileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • ·  Pazarlama analiz çalımalarının yürütülmesi

 • ·  Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri üyelik kaydının oluturulması

Veri Kategorisi: Müteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kiisel Veriler

Kiisel Veri İşleme Amaçları

● ●

Ürün bilgisi
(Ürün Kategorisi ve Ürün
İşlem Numa- rası)

Müteri numarası Fatura bilgileri

 • ·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • ·  Firma/ürün/hizmetlere balılık süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi

 • ·  letiim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 • ·  İş sürekliliinin salanması

 • ·  Mal/hizmet satısüreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri ilikileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • ·  Pazarlama analiz çalımalarının yürütülmesi

 • ·  Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Saklama ve ariv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri üyelik kaydının oluturulması

Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kiisel Veriler

Kiisel Veri İşleme Amaçları

● ●

Müteri Anket Bil- gileri

AlıveriGeçmii Bilgileri

Ödeme Geçmii Bilgileri

ikâyet/letiim Formları

Çerez kayıtları

Kampanyalarla elde edilen bilgiler

Müteri site içi ak- tiviteleri

 • ·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • ·  Firma/ürün/hizmetlere balılık süreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Hukuk ilerinin takibi ve yürütülmesi

 • ·  letiim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • ·  İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

 • ·  İş sürekliliinin salanması

 • ·  Mal/hizmet satısüreçlerinin yürütülmesi

 • ·  Müteri ili